شیرین عبادی: دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای عروسک‌بازی و خیمه‌شب‌بازی بود

شیرین عبادی درباره دادخواهی از قتل‌های پاییز ۷۷ می‌گوید باید خاطرات این قتل‌های فجیع را زنده نگه داشت تا زمانی که بتوان یک دادگستری مستقل داشت. وجود یک دادگستری مستقل اما در جمهوری اسلامی غیر ممکن است.