دو فروند زیردریایی به نیروی دریایی ارتش ایران ملحق شد

زیردریایی‌ها از نوع سبک هستند و برای عملیات در خلیج فارس طراحی شده‌اند. از ویژگی‌هایی این دو زیردریایی سامانه یکپارچه سوناری، سامانه موشکی سطح به سطح و قابلیت مین‌گذاری در دریاست.