تبادل آتش بین اسرائیل و سوریه در کسوه و جولان

خبرگزاری‌های روسی می‌گویند سامانه دفاعی ارتش سوریه با موفقیت حمله اسرائیل را خنثی کرده است. ارتش اسرائیل تکذیب کرده و از حمله موشکی به جولان خبر داده.