اصلان اصلانیان و اندوه همیشگی از «چهره سیاه میهن»

فرزاد صیفی‌کاران – یکی از شاعران مهم ایران که در فرازهایی از تاریخ ایران حضور داشت، در سکوت کامل خبری درگذشت. با روزبه، فرزند اصلانیان گفت‌وگو کرده‌ایم.