فرزین حلب‌چی، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به ضرورت اداری و فرمایشی برگزار نشدن کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها گفته است یکی از مشکلات کرسی‌ها، ترس از ابراز عقاید آزادانه دانشجویان و عدم احساس امنیت بعد از بیان عقیده است. او گفته مسؤلان دانشگاه هیچ مشکلی با ارائه‌ آزادانه دیدگاه‌های دانشجویان در کرسی‌های آزاد اندیشی ندارند و از دانشجویان حمایت خواهند کرد. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از قول این مقام دانشگاهی نوشته است برگزاری و نوع موضوع کرسی‌های آزاد اندیشی باید توسط دانشجویان هدایت شود. موضوع کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها در اواسط دهه گذشته از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی مطرح شد.