آنتونوف ۱۴۰ به آسمان ایران برمی‌گردد؟

شرکت‌های بزرگ هواپیماسازی غربی با اجرایی شدن تحریم‌های جدید علیه ایران، فروش و تحویل هواپیما به تهران را متوقف کردند. خرید هواپیماهای روسی بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است.