دولت فرانسه: بررسی اعلام وضعیت اضطراری

امانوئل مکرون امروز در یک جلسه اضطراری درباره وضعیت امنیتی فرانسه شرکت خواهد کرد. صدها نفر در اعتراضات اخیر دستگیر شده‌اند.