دادگاه قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی، دو وکیل دادگستری، امروز به ریاست ابوالقاسم صلواتی در دادگاه انقلاب تشکیل شد. این دو وکیل روز ۲۷ مرداد در اعتراض به شرایط کشور و سلب حق حاکمیت ملی از مردم در مقابل مجلس تجمع کردند و بازداشت شدند. محمدحسین آقاسی، وکیل قاسم شعله‌سعدی بعد از جلسه امروز دادگاه گفت که به احتمال بسیار زیاد روز سه‌شنبه وثیقه موکلش پذیرفته و او از زندان آزاد می‌شود. آقاسی می‌گوید احتمالا حکم متهمان تا پایان هفته جاری صادر می‌شود.