شماری از معلمان بازنشسته در تهران مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند. یک خودرو سواری یکی از معلمان را زیر گرفت. به گزارش کانال صنفی معلمان، یکشنبه ۱۱ آذر گروهی از معلمان بازنشسته از مناطق مختلف ایران مقابل ساختمان ریاست جمهوری تجمع کردند. در این تجمع یک خودرو شخصی یکی از بازنشستگان حاضر در تجمع را زیرگرفت و این فرد مصدوم و به بیمارستان منتقل شد. منابع خبری هویت بازنشسته مصدوم را خانم بهزادپور گزارش کردند. شماره پلاک خودرویی که این معلم بازنشسته را زیر گرفت هم افشاء شده است. در این تجمع که با فراخوان گروه بازنشستگان پارک شهر شکل گرفت، معترضان شعار دادند: «تورم، گرانی/ پاسخ بده روحانی، معلم بیدار است/ از تبعیض بیزار است، حقوق ناچیز ما/ پول آب و برقم نمیشه». بازنشستگان هفته گذشته هم مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کرده بودند.