ادامه اعتراض کارگران فولاد اهواز: «کلیدساز دروغگو/ کلید تدبیرت کو؟»

کارگران بزرگراه بهبهانی در اهواز را برای زمان کوتاهی مسدود کردند و مقابل دفتر امام جمعه شعار دادند: «کشور ما دزدخونه‌س/ توی جهان نمونه است».