محمدیزدی، عضو شورای نگهبان امروز ۱۲ آذرماه به طلاب حقوقدانی که پای سخنرانی او نشسته بودند گفته که برای جلوگیری از مفسده، حقوق‌دانان نباید زنان را به تنهایی در محل کارشان راه بدهند. او با تاکید بر اینکه فعالان قضایی در ارتباطات کاری با مراجعان باید دقت کنند گفت: «مواظب کیدهای برخی از روابط جنسیتی باشید؛ خانم‌ها نقش و جایگاه بسیار عظیمی در اسلام دارند و حق بزرگی بر انسان دارند ولی همین خانم‌ها هم می‌توانند با برخی کیدها روی روند قضایی تاثیرگذار باشند.» او به حقوق دانان توصیه کرده زنان را در محل کار به تنهایی راه ندهند تا بتوانند این روابط را کنترل  کنند.