اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۱۳ آذر گفت پالش اصلی در تنظیم لایحه بودجه تحریم مالی و نفتی آمریکاست. به گفته جهانگیری آمریکا به دنبال این است که نفت ایران فروخته نشود. دولت هم «بودجه ۹۸ را به گونه‌ای تنظیم کرد که سهم درآمدهای نفتی خیلی بیشتر از ۲۵ درصد نباشد.» دولت درآمد حاصل از صادرات نفت در سال آینده را ۲۹۰ هزار میلیارد تومان گزارش کرده: ۵۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده برای سال‌ جاری (۱۳۹۷). به گفته بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه ۵۷ دلار برآورد شده است.