محمد جواد ابطحی از اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اعلام کرد که ۶ نفر از امضاکنندگان طرح استیضاح محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه امضای خود را پس گرفتند و این استیضاح حتماً از حد نصاب می‌افتد. ابطحی گفت نامه‌ای در دست مجتنی ذوالنوری رئیس کمیته هسته‌ای و عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس دیده که در آن ۶ نفر امضای خود را پس گرفتند. ابطحی خود امضایش را پس نگرفته است. به‌گفته ابطحی، ذوالنوری در حال رایزنی برای پس گرفتن امضای استیضاح‌کنندگان وزیر امور خارجه است. طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه هفته گذشته با ۲۴ امضا و ۱۱ محور تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه یکشنبه این هفته که ظریف نیز در آن شرکت کرده بود، اعلام کردند که تا دو هفته دیگر بررسی‌های بیشتری در مورد استیضاح وزیر امور خارجه انجام خواهد شد. اصلی‌ترین مورد در استیضاح ظریف به موضوع سخنان او درباره پولشویی گسترده در کشور مربوط می‌شود که در روزهای اخیر بازتاب وسیعی داشت و اصولگرایان را علیه او برانگیخت.