صدای کارگران فولاد اهواز زیر سقف بازار نادری: هیهات منا الذله

کارگران معترض این بار مقابل مسجد نماینده ولی‌فقیه و در بازار، دو خاستگاه ولایتمداران تجمع کردند. «فلسطین، سوریه عامل بدبختیه» از شعارهای دیگر معترضان بود.