دولت فرانسه در برابر جلیقه‌زردها عقب‌نشینی کرد

پس از سه هفته اعتراضات عمومی در فرانسه، سرانجام نخست‌وزیر این کشور اعلام کرد که به‌مدت شش ماه طرح افزایش مالیات بر سوخت را به تعویق می‌اندازد. تدابیر دولت ناکافی ارزیابی شده است.