شورای امنیت درباره موشک‌های ذوالفقار و قیام تشکیل جلسه داد

بحث بر سر این است که آیا این دو نوع موشک قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارند؟ نماینده بریتانیا می‌گوید شواهد و مدارک کافی نیست.