روسیه اتهام نقض پیمان منع موشک‌های هسته‌ای را نپذیرفت

واشنگتن، مسکو را به نقض پیمان منع موشک‌های هسته‌ای متهم کرده. مسکو می‌گوید هیچ مدرکی دال بر نقض پیمان وجود ندارد.