۱۰ سال حبس برای یک وکیل ایرانی به خاطر مصاحبه با رسانه‌های خارجی

شعبه یک دادگاه انقلاب اراک، پنج شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات دی ۹۶ را در مجموع به ۳۰سال حبس محکوم کرده که یکی از آنها، محمد نجفی، وکیل و فعال حقوق بشر است.