۱۸ نماینده اصفهان استعفا دادند

تنها یک نماینده از استان در مجلس استعفا نداد. نمایندگان مستعفی به کم‌آبی در استان اصفهان معترض‌اند. رئیس مجلس هنوز استعفای آن‌ها را نپذیرفته است.