بودجه ۹۸: آیا دولت پنهان‌کاری می‌کند؟

دولت در حالی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت را در بودجه پیش‌بینی کرده که درآمدهای نفتی‌اش به کمتر از نصف تنزل خواهد یافت. موج تعطیلی واحدهای تولیدی نیز در راه است.