زنگنه: ایران از اوپک خارج نمی‌شود

وزیر نفت ایران در وین اعلام کرد که تا وقتی تحریم نفتی ایران برقرار است، جمهوری اسلامی در هیچ توافقی شرکت نمی‌کند اما راه قطر را هم در پیش نمی‌گیرد.