جمشید انصاری، معاون رئیس جمهوری اسلامی و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت با توجه به وضعیت تورم، در حاشیه برگزاری جلسه هیأت دولت در روز پنجشنبه ۱۵ آذر گفت: «مرجع اعلام وضعیت تورم بانک مرکزی و مرکز آمار هستند و تا پایان سال رقمی که اعلام کنند، مرجع ماست و بر اساس آن حقوق کارکنان دولت افزایش می‌یابد.» مرکز آمار و بانک مرکزی ایران اما دو نرخ تورم متفاوت ارائه کرده‌اند. مرکز آمار جمهوری اسلامی نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبان ۹۷ را ۶، ۱۵ درصد گزارش کرد که ۲، ۲ درصد در مقایسه با نرخ تورم یک ماه قبل (مهر) افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه به نقطه هم در آبان سال جاری به ۹، ۳۴ درصد رسیده است. بانک مرکزی ایران اما اعلام کرده که نرخ تورم در آبان فقط ۴، ۱۸ درصد است. انصاری در حاشیه جلسه هیئت دولت با بیان اینکه در قانون بودجه، منابع مالی افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد پیش‌بینی شده گفت: «اگر این میزان قرار باشد بیشتر شود، در زمان بررسی بودجه در مجلس مشخص می‌شود.»