دادگاهی در استانبول که کارگران معترض فرودگاه این شهر را محاکمه می‌کند حکم آزادی ۳۱ نفر از این کارگران را که پس از اعتصاب ماه سپتامبر بازداشت شده بودند، صادر کرد. اتحادیه‌های کارگری پس از صدور حکم دادگاه این خبر را اعلام کردند. محاکمه کارگران معترض فرودگاه جدید استانبول و اعضای اتحادیه‌های کارگری روز گذشته، چهارشنبه ۵ دسامبر / ۱۴ آذر آغاز شد. محاکمه ۳۱ کارگر آزادشده از زندان و ۳۰ نفر دیگر از آن‌ها، در ماه مارس سال آینده میلادی ادامه خواهد یافت. این کارگران مدت‌ها نسبت به وضعیت غذای خود، مسکن و ایمنی کار معترض‌ بودند و سندیکاهای کارگری شرایط کاری آن‌ها را به «اردوگاه‌های کار اجباری» تشبیه می‌کردند. اتهامات این کارگران از جمله، مقاومت در برابر نیروهای دولتی، نقض حق کار و مشارکت در جمع‌آوری سلاح یا اشیاء غیرقانونی عنوان شده است.