حالا در اسپانیا هم «همه می‌دانند»

اگر به هر دلیلی هنوز «همه می‌دانند» آخرین فیلم اصغر فرهادی را ندیده‌اید نگران نباشید. این نوشته داستان این فیلم را لو نمی‌دهد. چکیده ای از نظرات منتقدان اسپانیایی درباره این فیلم.