ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

بی‌توجهی به پس‌ماندهای عفونی در اراک

قرارگرفتن پس‌ماندهای عفونی در سطل‌های زباله معمولی و پاره‌ شدن کیسه‌ها توسط زباله‌گردها و حیوانات، می‌تواند عاملی برای انتقال بیماری‌های خطرناک باشد. برخی مطب‌ها و کلینیک‌ها در اراک به عنوان تولیدکنندگان اصلی پسماندهای عفونی، تمایلی به صرف هزینه برای تحویل زباله‌های خود به شهرداری را ندارند. این زباله‌ها همراه با زباله‌های خانگی در خاک دفن می‌شوند. همچنین مرحله تفکیک دستی زباله‌های خانگی در سایت پس‌ماند سلامت کارگران را به خطر انداخته است.

قرارگرفتن پس‌ماندهای عفونی در سطل‌های زباله معمولی و پاره‌ شدن کیسه‌ها توسط زباله‌گردها و حیوانات، می‌تواند عاملی برای انتقال بیماری‌های خطرناک باشد. برخی مطب‌ها و کلینیک‌ها در اراک به عنوان تولیدکنندگان اصلی پسماندهای عفونی، تمایلی به صرف هزینه برای تحویل زباله‌های خود به شهرداری را ندارند. این زباله‌ها همراه با زباله‌های خانگی در خاک دفن می‌شوند. همچنین مرحله تفکیک دستی زباله‌های خانگی در سایت پس‌ماند سلامت کارگران را به خطر انداخته است.

[sliderpro id="677"]

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.