۱۰ کارگر فولاد اهواز به اداره اطلاعات احضار شدند

همزمان با احضار کارگران فولاد، وزیر کار و دبیرکل خانه کارگر در تهران برای ایجاد تشکل کارگری دولتی با چند تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه دیدار کردند.