نگرانی دولت فرانسه از ادامه اعتراضات «جلیقه‌زردها»

«جلیقه‌زردها» فراخوان داده‌اند که شنبه نیز به خیابان‌های شهرهای فرانسه خواهند آمد. دولت ۸۹ هزار مأمور پلیس را برای کنترل اوضاع بسیج کرده. قرار است مکرون درباره این اعتراضات سخن بگوید.