محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور می‌گوید آمریکا، اسرائیل و «عوامل منطقه‌ای آن‌ها قطعاً جاسوسانی در بخش‌های مختلف کشور و دستگاه‌های گوناگون جاسازی کرده‌اند» و «بخش‌های مختلف، باید جاسوسی را جدی بگیرند». او با تأکید بر این‌که «خطر جاسوسی یک خطر بسیار جدی است که نظام ما را هدف قرار داده»، گفت: «بر اساس اطلاعاتی که داریم نفوذی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور تلاش می‌کنند که ضربه اقتصادی دشمن را کاری کنند». او همچنین با بیان این‌که «ابزار اطلاعاتی در اختیار قوه قضائیه نیست» از وزارت اطلاعات خواست تا دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند.