توافق اوپک: کاهش ۸۰۰ هزار بشکه تولید نفت در روز

ایران با عربستان سعودی بر سر کاهش تولید نفت در سال ۲۰۱۹ به توافق رسید. قیمت نفت در بازارهای جهانی ۵ درصد افزایش یافت.