دیده‌بان حقوق بشر:‌ عربستان اجازه دسترسی به فعالان زن بازداشت شده را بدهد

دیده‌بان حقوق بشر از عربستان سعودی خواسته تا به سرعت تحقیقات معتبری را در خصوص ادعای سوء رفتار با فعالان زن در بازداشتگاه انجام دهد.