سازمان بین‌المللی مهاجرت آماری از بازگشت افغانستانی‌های مقیم ایران به کشورشان در سال ۲۰۱۷ ارائه کرده است که بر اساس آن از آغاز امسال، ۷۰۰ هزار افغانستانی ثبت‌نشده به کشورشان بازگشته‌اند. این سازمان همچنین اعلام کرده است بازگشت مهاجران ثبت‌ نشده افغانستانی از ایران در سال‌های گذشته افزایش چشمگیری یافته که دلیل آن عمدتا مسائل اقتصادی و سیاسی در ایران، از جمله سقوط زیاد ارزش واحد پول ایران بوده است.» به گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت، «از آنجا که افغانستانی‌ها در بخش غیر رسمی اقتصاد ایران کار می‌کنند، تقاضا برای این نوع کار به شکل موثری کمتر شده است.» به این ترتیب بسیاری از افغانستانی‌ها به کشورشان بازگشته‌اند یا تلاش می‌کنند از طریق ترکیه به اروپا بروند.