توافق آلمان و فرانسه برای میزبانی ساز و کار مالی با ایران

یک شرکت کوچک در فرانسه مستقر می‌شود و ریاست آن را آلمان به عهده می‌گیرد. ارائه خدمات به ایران صرفاً به اقلام انسانی محدود می‌شود. نفت در برابر غذا از مجرای اتحادیه اروپا.