آخرین ضربه کمیته نمایندگان برگزیت قبل از رای‌گیری: رفتن به سوی ناشناخته‌ها

گزارش انتقادی کمیته چندحزبی برنامه خروج از اتحادیه اروپا می‌گوید این قرارداد روشن نیست و اطمینانی درباره آینده روابط تجاری بریتانیا با اتحادیه اروپا در ۵ تا ۱۰ سال‌ آینده نمی‌دهد.