امیدها برای احیای دریاچه ارومیه و ادامه بحران آبی در اصفهان

بحران مدیریت آبی کشور از اثرات مثبت بارندگی‌ها در تامین منابع آبی کاسته. صنایع و توسعه در بالادست و نیز بارگذاری‌های جدید باعث شده آب کافی در سد زاینده‌رود نباشد.