«کاسه‌های داغ تر از آش» مانع رفع حصرند یا «کاسبان حصر»؟

مجتبی ذوالنوری اصلاح‌طلبان را متهم ‌کرده که حصر برای آن‌ها دستاویزی‌ست. علی مطهری می‌گوید خامنه‌ای حرفی ندارد اما «کاسه‌های داغ‌تر از آش» نمی‌گذارند.