علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از احتمال افزایش قیمت بنزین خبر داد. مطهری در حاشیه سخنانش در دانشگاه اصفهان گفت: «مسئولان اعلام کرده‌اند فعلاً تا پایان سال افزایش قیمت نداریم اما طرح‌هایی مطرح است که گاهی به بیرون درز می‌کند. ما باید با قاچاق سوخت مبارزه کنیم یعنی اگر بنا باشد قیمت بنزین افزایش پیدا کند احتمالاً به‌سمت بنزین چندنرخی خواهیم رفت.» مطهری به حدس و گمان گفته است مردم هم با افزایش قیمت بنزین یا چند نرخی شدن آن موافق خواهند بود.