فرخنده حاجی‌زاده: ۴۸ ساعت بعد از قتل حمید و کارون، ما ماندیم و ما

فرخنده حاجی‌زاده درباره دادخواهی قتل سیاسی برادرش حمید و فرزند ۹ ساله او، کارون می‌گوید: ما سکوت نکردیم و نمی‌کنیم هر چند تلاشمان برای روشن شدن حقیقت و پیگیری پرونده راه به جایی نبرد و فقط چند سال یک بار به خانواده‌اش زنگ می‌زنند، یادآوری می‌کنند می‌توانند بروند دیه کشته‌شدگانشان را بگیرند.