وزیر خارجه آلمان: ایران را تحت فشار قرار می‌دهیم

نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا با انتقاد از برنامه موشکی بالستیک ایران همراه بود. پیش از این نشست، امیر علی‌ حاجی‌زاده گفت برای موشک‌های ایران «عدد ٢٠٠٠ کیلومتر وحی منزل نیست».