تجمع مالباختگان کاسپین در رشت با شعار: نه محکمه نه دادخواست پول‌های ملت کجاست

معترضان که عمدتاً زنان بودند با در دست گرفتن پلاکاردهایی نسبت به غارت اموالشان در این موسسه مالی اعتراض کردند.