سازمان ملل: نیمی از جمعیت یمن گرسنه است

سازمان ملل به همراه مجموعه‌ای از نهادهای حقوق بشری و کارشناسان اعلام کرده‌اند که در یمن ۱۶ میلیون نفر از ناامنی غذایی رنج می‌برند.