ادامه جنبش جلیقه‌زردها در پی وعده‌های مکرون برای آرام کردن اوضاع

نمایندگان مختلف جنبش جلیقه زردها و همچنین نیروهای اپوزیسیون از چپ و راست وعده‌های رئیس جمهوری فرانسه را ناکافی دانسته‌اند. دانش‌آموزان دبیرستانی باز هم اعتصاب کردند.