اعضای سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد آزاد شدند – میثم آل‌مهدی دستگیر شد

در ادامه موج برخورد امنیتی با کارگران و فعالان کارگری، پلیس امنیت و ماموران وزارت اطلاعات در تهران و اهواز چند فعال کارگری را بازداشت کردند. شمار کارگران زندانی روز به روز افزایش می‌یابد.