سازمان ملل: ۲۵۰ هزار پناهجوی سوری می‌توانند به کشورشان برگردند

گروهی از آوارگان سوری علی‌رغم می‌خواهند به کشورشان باز ‌گردند. برای تأمین زندگی آن‌هایی که در کشورهای همسایه زندگی می‌کنند ۵.۵ میلیارد دلار کمک لازم است.