خبرگزاری رویترز غروب سه‌شنبه 20 آذر/ 11 دسامبر گزارش داد که عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق قصد دارد برای گفت‌وگو پیرامون معافیت عراق از تحریم نفتی و مالی ایران، هیأتی را به واشنگتن اعزام کند. هدف هیأت عراقی از این گفت‌وگوها این است که موافقت واشنگتن برای تداوم واردات گاز و برق عراق از ایران را به دست بیاورد. نخست‌وزیر عراق در جمع خبرنگاران گفته است: «طرف آمریکایی با دولت عراق برای یافتن راه حلی، همکاری تنگاتنگی دارد. گاز با موضوع بسیار مهمی مرتبط است: با برق.»