نقض حقوق مادران و کودکان در زندان‌های ایران-گفت‌و‌گو با حامد فرمند، فعال حقوق کودک

فرزاد صیفی‌کاران- محیط زندان‌های ایران تا چه اندازه برای حضور مادر در زندان طبیعی هستند و آیا رشد کودک را محدود نمی‌کنند؟ آیا در زندان‌های ایران حقوق کودکان و مادران زندانی رعایت می‌شود؟ حامد فرمند، فعال حقوق کودکان و بنیانگذار موسسه کویپی، درباره نقض حقوق کودکان و مادران در زندان‌های ایران به پرسش‌های زمانه پاسخ داده است.