ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

حذف عناصر تاريخی بافت تاريخی يزد برای ساختن پارکينگ

<p>بولدوزرهای شهرداری يزد، سه خانه ديگر از خانه&zwnj;های محله تاريخی خلف يزد را برای ساختن پارکينگ با خاک يکسان کردند.</p> <!--break--> <p><br /> بهرام رضايی، مديرکل ميراث فرهنگی و گردشگری استان يزد امروز يک&zwnj;شنبه ۲۷ فروردين در گفت&zwnj;وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: &quot;سه خانه مسکونی از خانه&zwnj;های محله تاريخی خلف&zwnj;باغ يزد در روزهای نوروز سال جاری، بدون مجوز و آگاهی مسئولان اداره کل ميراث فرهنگی و گردشگری استان يزد تخريب شدند.&quot;</p> <p><br /> رضايی با اشاره به اين&zwnj;که &quot;اين خانه&zwnj;ها از سال ۱۳۳۵ رها شده بودند&quot;، افزود: &quot;در هر صورت، خانه&zwnj;های يادشده به&zwnj;خاطر ويرانه بودن و نداشتن ارزش&zwnj;های معماری بايد خراب می&zwnj;شدند.&quot;</p> <p><br /> اين مقام مسئول در اداره کل ميراث فرهنگی استان يزد افزود: &quot;اگر شهرداری از اداره ميراث فرهنگی يزد، مجوز تخريب درخواست می&zwnj;کرد به&zwnj;طور حتم مجوز تخريب خانه&zwnj;های يادشده را صادر می&zwnj;کرديم.&quot;</p> <blockquote> <p><img width="200" height="101" align="middle" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/yazd2.jpg" alt="" />۲۴&zwnj; انجمن مردم&zwnj;نهاد در اسفندماه سال گذشته در نامه&zwnj;ای به رئيس سازمان ميراث فرهنگی در مورد تخريب بافت تاريخی يزد خبر داده بودند</p> </blockquote> <p>وی با اشاره به تصميم شهرداری يزد برای ساختن پارکينگ محلی در محدوده خانه&zwnj;های تخريب&zwnj;شده گفت: &quot;شهرداری يزد بايد طرح ساخت اين پارکينگ را برای بررسی جزئيات ساخت&zwnj;وساز و معماری به اداره کل ميراث فرهنگی استان يزد ارائه کند تا در صورت تصويب نهايی، مراحل ساخت اين پارکينگ در بافت تاريخی يزد آغاز شود.&quot;</p> <p><br /> رضايی افزود: &quot;هرچند خانه&zwnj;های تخريب&zwnj;شده در اين محدوده، کنار سه بنای تاريخی حسينيه&zwnj; تاريخی نقشين، ساباط و هتل مظفر قرار گرفته&zwnj;اند، ولی در پارکينگ&zwnj;های محلی فقط ماشين&zwnj;های سبک&zwnj; آمد و شد می&zwnj;کنند.&quot;</p> <p><br /> مديرکل ميراث فرهنگی و گردشگری استان يزد محدوده&zwnj; خلف&zwnj;باغ را دارای پيوستگی معماری و شهرسازی ندانست و افزود: &quot;عناصر با ارزش و تاريخی محله&zwnj; خلف&zwnj;باغ و نيز محله &zwnj;زرتشتيان در طرح جامع جديد شهر يزد، گنجانده شده&zwnj;اند.&quot;</p> <p><br /> پيش از اين روز دوشنبه هفتم فروردين، امير ترقی&zwnj;نژاد يکی از دوستداران ميراث فرهنگی، در گفت&zwnj;وگو با ايسنا از تخريب بخش ديگری از محله تاريخی&zwnj; خلف&zwnj;باغ يزد برای ساختن پارکينگ خبر داده بود.</p> <p><br /> اين دوستدار ميراث فرهنگی افزود: &quot;بروز چنين تخريب&zwnj;هايی در حالی که اکنون پرونده&zwnj; ثبت جهانی يزد در حال تهيه است خوشايند نيست.&quot;</p> <p><br /> افزون بر اين، محمدحسين محتاج&zwnj;الله، رئيس انجمن صنفی هتل&zwnj;داران استان يزد با اشاره به تخريب&zwnj;های انجام&zwnj;شده در روز پنجم فروردين گفت: &quot;مسئولان ميراث فرهنگی اجازه تخريب ۸۰ هکتار از بافت تاريخی يزد را صادر کرده&zwnj;اند.&quot;</p> <p><br /> ايسنا پيش از اين، در اسفندماه سال گذشته از انتشار نامه ۲۴&zwnj; انجمن مردم&zwnj;نهاد به حسن موسوی، رئيس سازمان ميراث فرهنگی در مورد تخريب بافت تاريخی يزد خبر داده بود.</p> <p><br /> آن&zwnj;ها در اين نامه، خواستار برخورد با تهيه طرح&zwnj;های غيرکارشناسی و ويرانگر در بافت تاريخی يزد و بافت&zwnj;های تاريخی سراسر کشور شده بودند.</p> <p><br /> بافت تاريخی يزد، بزرگ&zwnj;ترين بافت خشت خام جهان و تنها بافت منسجم ايران با بيش از ۷۰۰ هکتار مساحت در سال ۱۳۸۴ با شماره ۱۵۰۰۰ به فهرست ميراث ملی افزوده شد.</p> <p><br /> &nbsp;</p>

بولدوزرهای شهرداری يزد، سه خانه ديگر از خانه‌های محله تاريخی خلف يزد را برای ساختن پارکينگ با خاک يکسان کردند.

بهرام رضايی، مديرکل ميراث فرهنگی و گردشگری استان يزد امروز يک‌شنبه ۲۷ فروردين در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: "سه خانه مسکونی از خانه‌های محله تاريخی خلف‌باغ يزد در روزهای نوروز سال جاری، بدون مجوز و آگاهی مسئولان اداره کل ميراث فرهنگی و گردشگری استان يزد تخريب شدند."

رضايی با اشاره به اين‌که "اين خانه‌ها از سال ۱۳۳۵ رها شده بودند"، افزود: "در هر صورت، خانه‌های يادشده به‌خاطر ويرانه بودن و نداشتن ارزش‌های معماری بايد خراب می‌شدند."

اين مقام مسئول در اداره کل ميراث فرهنگی استان يزد افزود: "اگر شهرداری از اداره ميراث فرهنگی يزد، مجوز تخريب درخواست می‌کرد به‌طور حتم مجوز تخريب خانه‌های يادشده را صادر می‌کرديم."

۲۴‌ انجمن مردم‌نهاد در اسفندماه سال گذشته در نامه‌ای به رئيس سازمان ميراث فرهنگی در مورد تخريب بافت تاريخی يزد خبر داده بودند

وی با اشاره به تصميم شهرداری يزد برای ساختن پارکينگ محلی در محدوده خانه‌های تخريب‌شده گفت: "شهرداری يزد بايد طرح ساخت اين پارکينگ را برای بررسی جزئيات ساخت‌وساز و معماری به اداره کل ميراث فرهنگی استان يزد ارائه کند تا در صورت تصويب نهايی، مراحل ساخت اين پارکينگ در بافت تاريخی يزد آغاز شود."

رضايی افزود: "هرچند خانه‌های تخريب‌شده در اين محدوده، کنار سه بنای تاريخی حسينيه‌ تاريخی نقشين، ساباط و هتل مظفر قرار گرفته‌اند، ولی در پارکينگ‌های محلی فقط ماشين‌های سبک‌ آمد و شد می‌کنند."

مديرکل ميراث فرهنگی و گردشگری استان يزد محدوده‌ خلف‌باغ را دارای پيوستگی معماری و شهرسازی ندانست و افزود: "عناصر با ارزش و تاريخی محله‌ خلف‌باغ و نيز محله ‌زرتشتيان در طرح جامع جديد شهر يزد، گنجانده شده‌اند."

پيش از اين روز دوشنبه هفتم فروردين، امير ترقی‌نژاد يکی از دوستداران ميراث فرهنگی، در گفت‌وگو با ايسنا از تخريب بخش ديگری از محله تاريخی‌ خلف‌باغ يزد برای ساختن پارکينگ خبر داده بود.

اين دوستدار ميراث فرهنگی افزود: "بروز چنين تخريب‌هايی در حالی که اکنون پرونده‌ ثبت جهانی يزد در حال تهيه است خوشايند نيست."

افزون بر اين، محمدحسين محتاج‌الله، رئيس انجمن صنفی هتل‌داران استان يزد با اشاره به تخريب‌های انجام‌شده در روز پنجم فروردين گفت: "مسئولان ميراث فرهنگی اجازه تخريب ۸۰ هکتار از بافت تاريخی يزد را صادر کرده‌اند."

ايسنا پيش از اين، در اسفندماه سال گذشته از انتشار نامه ۲۴‌ انجمن مردم‌نهاد به حسن موسوی، رئيس سازمان ميراث فرهنگی در مورد تخريب بافت تاريخی يزد خبر داده بود.

آن‌ها در اين نامه، خواستار برخورد با تهيه طرح‌های غيرکارشناسی و ويرانگر در بافت تاريخی يزد و بافت‌های تاريخی سراسر کشور شده بودند.

بافت تاريخی يزد، بزرگ‌ترين بافت خشت خام جهان و تنها بافت منسجم ايران با بيش از ۷۰۰ هکتار مساحت در سال ۱۳۸۴ با شماره ۱۵۰۰۰ به فهرست ميراث ملی افزوده شد.

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر چاپ کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟ به اندازه یک فنجان چای برای یک گزارشگر می‌توانید کمک برسانید!

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.