گوترش توافق صلح یمن را شخصاً اعلام می‌کند

دبیرکل سازمان ملل در آخرین روز اجلاس صلح یمن در سوئد بر امضای چهار توافق‌نامه نظارت دارد. تکلیف بندر استراتژیک الحدیده مشخص نشده. ولیعهد سعودی باید رضایت دهد.