براساس گزارش ماهانه جدید اوپک، تولید نفت ایران در ماه نوامبر به ۲ میلیون و ۹۵۴ بشکه در روز رسید که ۳۸۰ هزار بشکه در روز در مقایسه با ماه اکتبر کاهش داشته است. در ماه اکتبر ایران ۳ میلیون و ۳۳۳ بشکه در روز تولید کرده بود. همچنین قیمت نفت سنگین ایران در ماه نوامبر ۶۲،۸۳ دلار در هر بشکه بود که ۱۴،۲۱ دلار یا ۱۸،۴ درصد در مقایسه با ۷۷،۰۴ دلار در اکتبر کاهش داشت. تولید ۱۵ کشور عضو اوپک نیز در ماه نوامبر ۳۲،۹۷ میلیون بشکه در روز بود که ۱۱ هزار بشکه در روز نسبت به ماه اکتبر کاهش داشت. تولید نفت در امارات متحده عربی، عربستان سعودی و کویت افزایش یافت، در حالی که در ایران، ونزوئلا، نیجریه و عراق کاهش داشت.