سنای آمریکا ولیعهد سعودی را مسئول قتل خاشقجی شناخت

یک اقدام تاریخی اما نمادین: سنای آمریکا همچنین از دولت ترامپ خواست به دخالت نظامی در جنگ یمن پایان دهد. مقدمه‌ای برای محدود کردن قدرت رئیس جمهوری در اعلان جنگ.